Tablón de edictos electrónico

Tauler d'edictes electrònic

DataTítol de l'anunciProcedènciaTipus de document
25/10/2021 9:14:00Convocatòria de subvencions de l’Ajuntament d'Argentona per al foment de l’ocupació i l’inici de nova activitat econòmica d’Argentona "ARGENTONA IMPULS", per a l’any 2021Promoció econòmicaAnunci
25/10/2021 0:15:00Expedient 2020/2200 notificació decret de baixa d'ofici del padró municipal d'habitants.Padró Municipal d'HabitantsEdicte
25/10/2021 0:15:00Expedient 2020/2055 notificació decret de baixa d'ofici del padró municipal d'habitants.Padró Municipal d'HabitantsEdicte
25/10/2021 0:15:00Expedient 2020/2087 notificació decret de baixa d'ofici del padró municipal d'habitants.Padró Municipal d'HabitantsEdicte
25/10/2021 0:14:00Expedient 2021/991 notificació decret d'audiència prèvia a la sol·licitud d'alta al padró municipal d'habitants.Padró Municipal d'HabitantsEdicte
25/10/2021 0:14:00Expedient 2020/1427 notificació decret de baixa d'ofici del padró municipal d'habitants.Padró Municipal d'HabitantsEdicte
25/10/2021 0:14:00Expedient 2020/786 notificació decret de baixa d'ofici del padró municipal d'habitants.Padró Municipal d'HabitantsEdicte
25/10/2021 0:14:00Expedient 2021/531 notificació decret de caducitat i baixa de la inscripció padronal en el Padró d’Habitants d’estranger no comunitari.Padró Municipal d'HabitantsEdicte
25/10/2021 0:14:00Expedient 2020/1342 notificació decret d'audiència prèvia a la sol·licitud d'alta al padró municipal d'habitants.Padró Municipal d'HabitantsEdicte
25/10/2021 0:14:00Expedient 2020/1617 notificació decret incoació expedient de baixa d'ofici del padró municipal d'habitantsPadró Municipal d'HabitantsEdicte
25/10/2021 0:14:00Expedient 2020/1694 notificació decret de baixa d'ofici del padró municipal d'habitants.Padró Municipal d'HabitantsEdicte
25/10/2021 0:14:00Expedient 2020/3307 notificació decret incoació expedient de baixa d'ofici del padró municipal d'habitantsPadró Municipal d'HabitantsEdicte
22/10/2021 0:14:00Aprovació inicial de la dissolució de l'Organisme Autònom "Patronat Municipal del Museu del Càntir"SecretariaAnunci
20/10/2021 12:44:00Aprovació inicial de la memòria valorada per a la Rehabilitació de ferms de diversos carrers d'ArgentonaUrbanismeAnunci
20/10/2021 10:14:00Expt. 2707 2021 notificació decret d'Alcaldia de requeriment de retirada de vehicle abandonat a la via pública.Policia LocalEdicte
15/10/2021 9:58:00Expedient 2021/1846 Notificació decret incoació expedient baixa d'ofici Padró Municipal d'HabitantsPadró Municipal d'HabitantsEdicte
15/10/2021 9:43:00Expedient 2021/407 Notificació incoació expedient baixa d'ofici del Padró Municipal d'HabitantsPadró Municipal d'HabitantsEdicte
15/10/2021 9:28:00Expedient 2021/1847 Notificació incoació expedient baixa d'ofici del Padró Municipal d'HabitantsPadró Municipal d'HabitantsEdicte
15/10/2021 8:28:00Expedient 2021/1828 Notificació decret incoació expedient de baixa d'ofici del Padró Municipal d'HabitantsPadró Municipal d'HabitantsPadró
14/10/2021 10:10:00Expt. 2739/2021 notificació decret d'Alcaldia d'incoació d'expedient sancionador.Policia LocalEdicte
13/10/2021 0:10:00Expedient 2021/799 notificació decret de caducitat i baixa de la inscripció padronal en el Padró d’Habitants d’estranger no comunitari.Padró Municipal d'HabitantsEdicte
13/10/2021 0:10:00Expedient 2020/434 notificació decret d’audiència prèvia a la sol·licitud d’alta en el Padró Municipal d’Habitants.Padró Municipal d'HabitantsEdicte
08/10/2021 10:25:00Expt. 2433/2021 Notificació de requeriment de retirada de vehicle abandonat a la via pública.Policia LocalEdicte
08/10/2021 0:10:00Aprovació inicial expedient de modificació de crèdits núm. 11/2021 del pressupost municipal, exercici 2021Serveis EconòmicsAnunci
08/10/2021 0:10:00Publicació inicial de la modificació de crèdit 11 del pressupost municipal 2021Serveis EconòmicsAnunci
05/10/2021 14:25:00Edicte notificació incoació expedient 2021/1884Padró Municipal d'HabitantsEdicte
05/10/2021 11:25:00Edicte incoació baixa del Padró Mcpal. d'Habitants expt. 2021/1915Padró Municipal d'HabitantsEdicte
04/10/2021 10:55:00Edicte notificació decret expt. 2021/2312Padró Municipal d'HabitantsEdicte
27/09/2021 13:38:00Expt. 2138/2020 notificació decret d'Alcaldia de requeriment de retirada de vehicle abandonat en la via públicaPolicia LocalEdicte
27/09/2021 13:38:00Expt. 216/2021 notificació decret de requeriment de retirada de vehicle abandonat en la via públicaPolicia LocalEdicte
17/09/2021 0:08:00Expedient 2016/1442 - Notificació decret caducitat expedient solar en mal estat.Medi AmbientNotificacions
17/09/2021 0:08:00Expt. 2020/1309 - notuificació acord JGL transmissió llicència de taxiTaxisNotificacions
13/09/2021 10:22:00Publicació anunci Padró de la taxa per la conservació del cementiri per a l'exercici 2021.Serveis EconòmicsPadró
12/08/2021 14:17:00Bases i convocatoria per a la cobertura de quatre places de l'escala d'administració especial, su escala serveis especials, categoría agent de policía local, grup C2, mitjançant concurs oposició lliure.Oferta pública d'ocupacióAnunci
22/06/2021 0:00:00AEAT - Anunci de cobrament relatiu als rebuts de l'IAE 2021 (quotes nacionales i quotes provincials)Serveis EconòmicsAnunci
20/01/2021 0:07:00Exposició pública de la llista definitiva de les persones candidates a Jurant per al periode 2021-2022SecretariaEdicte

Informació sobre el tauler


L’Ajuntament d'Argentona posa en Servei el nou tauler electrònic d’edictes amb el qual es dóna compliment al que estableix la legislació en matèria d’administració electrònica.Copyright © 2015 Excm. Ajuntament d'Argentona. C/Gran. nº59. -Tel 937 974 900

Tots els drets reservats - Optimitzat per a Explorer i Mozilla Firefox. 800 x 600 pixels · Avís Legal ·