Tablón de edictos electrónico

Tauler d'edictes electrònic

DataTítol de l'anunciProcedènciaTipus de document
25/09/2020 13:15:00Anunci Decret errada material en la base 4 tribunal qualificador del procès de selecció oficial de brigada.Oferta pública d'ocupacióAnunci
25/09/2020 11:00:00Anunci retificació errada. Tribunal Qualificador del procés de selecció per proveir interinament el lloc de treball d’Interventor/a i també de Tresorer/a reservada a funcionaris d’Administració local amb habilitació de carácter nacionalOferta pública d'ocupacióConvocatòries
24/09/2020 00:00:00procediment d'ordre de cens d'animal i prendre mesures per evitar males olors exp. 2018/466.Medi AmbientNotificacions
24/09/2020 00:00:00Imposició de segona multa coercitiva exp. 2018-466Medi AmbientNotificacions
23/09/2020 15:45:00Aprovació inicial del Projecte de reforma interior de la cuina i la cambra higiénica annexa de l’Escola ArgentonaUrbanismeAnunci
22/09/2020 09:15:00Anuncia aprovació normes per a l'adjudicació de parades de castanyesUrbanismeAnunci
22/09/2020 08:45:00Decret de data 29 06 2020 relatiu a considerar residu sòlid urbà un vehicle abandonat a la via públicaPolicia LocalEdicte
22/09/2020 08:30:00Decret de data 29 06 2020 relatiu a considerar residu sòlid urbà un vehicle abandonat a la via públicaPolicia LocalEdicte
21/09/2020 13:45:00Acta 2a. Retificació errada. Tribunal Qualificador del procés de selecció per proveir interinament el lloc de treball d’Interventor/a i també de Tresorer/a reservada a funcionaris d’Administració local amb habilitació de carácter nacionalOferta pública d'ocupacióConvocatòries
21/09/2020 13:45:00Anunci rectificació errada llista definitiva del concurs per proveir interinament el lloc de treball d’Interventor/a i també de Tresorer/a reservada a funcionaris d’Administració local amb habilitació de carácter nacional.Oferta pública d'ocupacióConvocatòries
21/09/2020 13:30:00Acta de constituació (acta 1) Tribunal Qualificador del procés de selecció per proveir interinament el lloc de treball d’Interventor/a i també de Tresorer/a reservada a funcionaris d’Administració local amb habilitació de carácter nacionalAltresConvocatòries
18/09/2020 00:00:00Arxivar les actuacions administratives de l'expedient 2019/3780Medi AmbientNotificacions
17/09/2020 09:45:00Anunci Decret llistat definitiu admesos i exclosos procès selectiu Of. BrigadaOferta pública d'ocupacióConvocatòries
15/09/2020 11:14:00Anunci de la convocatòria de subvenció de concurrència per a finançar activitats, actuacions o programes de suport en l'àmbit educatiu, formatiu o de lleure pel manteniment i foment de les escoles o aules de música d'Argentona, per l'any 2020.EducacióAnunci
14/09/2020 00:15:00Expedient 2018/2591 notificació decret de baixa d'ofici del padró municipal d'habitantsPadró Municipal d'HabitantsEdicte
14/09/2020 00:15:00Expedient 2019/2571 notificació decret de baixa d'ofici del padró municipal d'habitantsPadró Municipal d'HabitantsEdicte
14/09/2020 00:15:00Expedient 2018/2246 notificació decret audiència prèvia alta al padró municipal d'habitantsPadró Municipal d'HabitantsEdicte
14/09/2020 00:15:00Expedient 2020/2093 notificació decret incoació expedient de baixa d'ofici del padró municipal d'habitantsPadró Municipal d'HabitantsEdicte
14/09/2020 00:15:00Expedient 2019/2536 notificació decret de baixa d'ofici del padró municipal d'habitantsPadró Municipal d'HabitantsEdicte
14/09/2020 00:15:00Expedient 2018/2203 notificació decret audiència prèvia alta al padró municipal d'habitantsPadró Municipal d'HabitantsEdicte
14/09/2020 00:14:00Expedient 2018/29353920 notificació decret audiència prèvia alta al padró municipal d'habitantsPadró Municipal d'HabitantsEdicte
14/09/2020 00:14:00Expedient 2019/3179 notificació decret incoació expedient de baixa d'ofici del padró municipal d'habitantsPadró Municipal d'HabitantsEdicte
04/09/2020 00:00:00Incoació d'expedient sancionador. Exp. 2020/1477.Medi AmbientNotificacions
04/09/2020 00:00:00Incoació d'expedient sancionador. Exp. 2019/3898Medi AmbientNotificacions
03/09/2020 00:00:00.procediment d'ordre de neteja d'una parcel·la en mal estat Exp. 2019/1821Medi AmbientNotificacions
30/07/2020 13:38:00Anunci període de cobrament IAE 2020 Agencia Tributària - Quotes nacionales i quotes provincialsServeis EconòmicsAnunci
23/07/2020 13:23:00ANUNCI de la Convocatòria de subvencions de concurrència per a finançar projectes i/o activitats culturals en l'àmbit educatiu, formatiu o de lleure per l'any 2020.EducacióAnunci
01/07/2020 11:07:00BASES REGULADORES PER A LA CONCESSIÓ D’AJUTS A LES EMPRESES I NOUS EMPRENEDORS MITJANÇANT EL PROGRAMA “ARGENTONA IMPULS”: Ajudes pel desenvolupament local i la reactivació post COVID-19, per a l’any 2020.Ajuts i BonificacionsAnunci
08/01/2019 13:44:00Consulta de la llista definitiva dels candidats a jurat pels anys 2019 i 2020SecretariaAnunci

Informació sobre el tauler


L’Ajuntament d'Argentona posa en Servei el nou tauler electrònic d’edictes amb el qual es dóna compliment al que estableix la legislació en matèria d’administració electrònica.Copyright © 2015 Excm. Ajuntament d'Argentona. C/Gran. nº59. -Tel 937 974 900

Tots els drets reservats - Optimitzat per a Explorer i Mozilla Firefox. 800 x 600 pixels · Avís Legal ·