Tablón de edictos electrónico

Tauler d'edictes electrònic

DataTítol de l'anunciProcedènciaTipus de document
23/07/2018 12:07:00APROVACIÓ INICIAL TEXT REFÓS ABRIL 2018DEL PROJECTE DE REHABILITACIÓ DE LA CASA PUIG i CADAFALCH 2na FASEUrbanismeUrbanisme
20/07/2018 11:22:00Exp. 2017/944 notificació decret data 4/06/2018 incoació expedient de baixa d'ofici del Padró Municipal d'HabitantsPadró Municipal d'HabitantsEdicte
18/07/2018 00:07:00Aprovació inicial expedient de modificació de crèdits núm. 1/2018 del pressupost del Patronat Municipal del Museu del Càntir, exercici 2018Serveis EconòmicsAnunci
18/07/2018 00:07:00Aprovació inicial expedient de modificació de crèdits núm. 11/2018 del pressupost municipal, exercici 2018Serveis EconòmicsAnunci
16/07/2018 14:48:00APROVACIÓ INICIAL TEXT REFÓS ABRIL 2018 PROJECTE DE REHABILITACIÓ LCASA PUIG i CADAFALCH 2na FASEUrbanismeAnunci
13/07/2018 14:03:00 Exp. 2016/2327 notificació decret data 9/03/2018 donar de baixa d'ofici del Padró Municipal d'HabitantsPadró Municipal d'HabitantsEdicte
13/07/2018 13:33:00Aprovació inicial text refós Abril 2018 del projecte de Rehabilitació de la Casa Puig i cadafalch 2na FaseUrbanismeAnunci
13/07/2018 11:03:00 Exp. 2017/632 notificació decret data 9/03/2018 donar de baixa d'ofici del Padró Municipal d'HabitantsPadró Municipal d'HabitantsEdicte
13/07/2018 09:48:00Exp. 2015/1633 notificació decret data 9/03/2018 donar de baixa d'ofici del Padró Municipal d'HabitantsPadró Municipal d'HabitantsEdicte
13/07/2018 08:33:00 Exp. 2018/242 notificació decret data 2/03/2018 incoació expedient baixa d'ofici del Padró d'HabitantsPadró Municipal d'HabitantsEdicte
11/07/2018 08:03:00ST-2016/1285-MA-notificació imposició 3a multa coercitiva i nou requeriment neteja solar.Medi AmbientNotificacions
11/07/2018 07:33:00Bases reguladores del procés selectiu per la creació de borsa d’un/a tècnic d’administració especial (A1) per tal de cobrir interinament possibles vacants de places d’assessoria jurídica de l’Ajuntament d’Argentona.Oferta pública d'ocupacióConvocatòries
10/07/2018 11:48:00Aprovació inicial projecte Urbanització Cr LladóEspais i Materials MunicipalsAnunci
10/07/2018 07:48:00Delegació a favor de la Junta de Govern Local per a l'adopció d'acords en materia de contractació i concessions demanialsSecretariaEdicte
10/07/2018 00:03:00Anunci de notificació en procediment relatiu a l'acord d'iniciació de l'expedient sancionador DSJ 11-17Direcció General de Tributs i Joc - Generalitat de CatalunyaAnunci
05/07/2018 11:18:00Anunci convocatòria subvencions BENESTAR SOCIAL (concurréncia 2018)AlcaldiaAnunci
05/07/2018 11:03:00Anunci convocatòria subvencions EDUCACIÓ (concurrència 2018)AlcaldiaAnunci
05/07/2018 11:03:00Anunci convocatòria subvencions ESPORTS 2018AlcaldiaEdicte
05/07/2018 11:02:00Anunci convocatòria subvencions CULTURA (concurrència 2018)AlcaldiaAnunci
19/06/2018 00:14:00APROVACIÓ INICIAL MODIFICACIÓ OF46 TAXA PRODUCTES MUSEUServeis EconòmicsAnunci
12/06/2018 07:53:00Anunci. Resolució del procés de selecció de Tècnic/a mitjà/na de Recursos Humans, grup de classificació A2, de la plantilla de personal funcionari de l’Ajuntament d’ArgentonaOferta pública d'ocupacióConvocatòries
31/05/2018 13:23:00Acta quarta de la convocatòria per a la cobertura d'una plaça de tècnic/a de recursos humansOferta pública d'ocupacióOposicions i concursos
11/05/2018 14:52:00Acta segona de la convocatòria per a la cobertura d'una plaça de tècnic/a de recursos humans DIA DE CONVOCATÒRIA EXAMEN PRÀCTIC: 17 DE MAIG DE 2018 HORA : 9 HORES LLOC: SALO DE PEDRA DE L'AJUNTAMENT D'ARGENTONA ES PODRÀ ES PODRÀ DISPOSAR DE TEXTOS LEGALS NO COMENTATS EN FORMAT PAPER, NO S'ADMETRÀ CONSULTA A TRAVÉS D'APARELLS ELECTRÒNICS Oferta pública d'ocupacióAnunci
07/05/2018 12:22:00Acta primera de la convocatoria per a la cobertura d'una plaça de tècnic/a de recursos humans corresponent a la prova de catalàOferta pública d'ocupacióConvocatòries
03/05/2018 14:48:00Relació definitiva d’aspirants admesos/es i exclosos/es de la de la convocatòria per a la provisió d’una plaça funcionari de carrera, tècnic/a mitja/na en recursos humans, grup de classificació A2.Oferta pública d'ocupacióAnunci
18/04/2018 17:15:00Relació d'aspirants admesos/es i exclosos/es de la convocatòria per a la provisió d'una plaça funcionari de carrera, tècnic/a mitja/na en RRHH, grup classificació A2, de la plantilla de personal funcionari de l'Aj. d'ArgentonaAjuntamentAnunci
12/03/2018 09:09:00Anunci relatiu a la rectificació d'errada material de la relació de llocs de treball 2018AlcaldiaAnunci
20/02/2018 13:47:00Convocatòria del procés selectiu per a la provisió d’una plaça funcionari de carrera, tècnic/a mitja/na en recursos humans, grup de classificació A2, de la plantilla de personal funcionariOferta pública d'ocupacióOposicions i concursos
28/12/2017 14:15:00Anunci relatiu a l'aprovació de la relació de llocs de treball i la valoració de llocs de treball de l'Ajuntament d'Argentona per l'exercici 2018, aprobada pel Ple corporatiu en la sessió celebrada el dia 18 de desembre de 2017AlcaldiaAnunci

Informació sobre el tauler


L’Ajuntament d'Argentona posa en Servei el nou tauler electrònic d’edictes amb el qual es dóna compliment al que estableix la legislació en matèria d’administració electrònica.Copyright © 2015 Excm. Ajuntament d'Argentona. C/Gran. nº59. -Tel 937 974 900

Tots els drets reservats - Optimitzat per a Explorer i Mozilla Firefox. 800 x 600 pixels · Avís Legal ·