Tablón de edictos electrónico

Tauler d'edictes electrònic

DataTítol de l'anunciProcedènciaTipus de document
05/12/2023 14:04:00Acta segona entrevista competencial del procés de selecció per la contractació temporal d'un/a Treballador/a SocialOferta pública d'ocupacióAnunci
04/12/2023 11:32:00Anunci d'aprovació inicial del Reglament de l'Arxiu MunicipalSecretariaAnunci
01/12/2023 0:10:00Anunci aprovació inicial expedient de modificació de crèdits núm. 10/2023 del pressupost municipal, exercici 2023Serveis EconòmicsAnunci
01/12/2023 0:10:00Anunci aprovació inicial expedient de modificació de crèdits núm. 11/2023 del pressupost municipal, exercici 2023Serveis EconòmicsAnunci
30/11/2023 12:51:00Acta cribatge curricular i convocatòria entrevistes del procés de selecció per la cobertura temporal d'un/a Treballador/a SocialOferta pública d'ocupacióAnunci
30/11/2023 10:24:00Anunci requeriment de documentació del procés de selecció d'estabilització de Tècnic/a de ProjectesOferta pública d'ocupacióAnunci
30/11/2023 9:34:00Anunci llistat definitiu aspirants admesos/es i exclosos/es del procés de selecció per la cobertura temporal d'un/a Treballador/a Social pel sistema extraordinari de cribatge curricular i entrevista competencialOferta pública d'ocupacióAnunci
29/11/2023 8:57:00Acta constitució tribunal i valoració de mèrits procés de selecció d'estabilització d'Arquitecte/a Tècnic/aOferta pública d'ocupacióAnunci
29/11/2023 0:10:00Aprovació inicial del Pressupost General Municipal per a l'exercici 2024Serveis EconòmicsAnunci
28/11/2023 12:42:00Acta quarta fase oposició per a la cobertura de dues places d'administratiuOferta pública d'ocupacióAnunci
27/11/2023 0:10:00Aprovació inicial de l'operació jurídica complementària per a la regularització de finques de la reparcel·lació del PA-5 Les EscomesUrbanismeAnunci
27/11/2023 0:10:00Aprovació de la constitució de l'Entitat Urbanística Col·laboradora Provisional denominada "El Collell" del municipi d'ArgentonaUrbanismeAnunci
22/11/2023 12:08:00Acta constitució tribunal i valoració de mèrits del procés de selecció d'estabilització de Tècnic/a de ProjectesOferta pública d'ocupacióAnunci
22/11/2023 0:10:00Aprovació inicial del Projecte d’Estatuts i Bases d’Actuació de la Junta de Compensació del PMU 2 “FORN DEL GUARDIÀ”UrbanismeAnunci
22/11/2023 0:10:00Edicte - Decret núm. 1732 de data 18 d’agost de 2023 incoació expedient sancionador per infracció lleu.Medi AmbientEdicte
21/11/2023 11:13:00Anunci declaració desert procés de selecció per la provisió d'un lloc de treball de Cap de Negociat de l'àrea de Serveis TerritorialsOferta pública d'ocupacióAnunci
21/11/2023 0:10:00Aprovació definitiva del Projecte per l’enderroc de les piscines de l’equipament de Can RaimíUrbanismeAnunci
20/11/2023 0:10:00Edicte - Decret núm. 2024 de data 11 d’octubre de 2023 estimació recurs expedient d'ordre d'execució de neteja abocament il·legal.Medi AmbientEdicte
20/11/2023 0:10:00Edicte - Decret núm. 1782 de data 29 d’agost de 2023 incoació expedient sancionador per infracció greu i molt greu.Medi AmbientEdicte
17/11/2023 13:08:00Anunci decret llistat provisional procés de selecció per la contractació temporal d'un/a Treballador/a Social, grup A2Oferta pública d'ocupacióAnunci
16/11/2023 0:09:00Edicte - Decret núm. 1786, núm. 1787 i núm. 1796 de data 30 d’agost de 2023, arxiu expedients d'ordre d'execució de neteja de parcel·les.Medi AmbientEdicte
10/11/2023 0:09:00Edicte - Proposta de resolució de data 12 de setembre de 2023 inclosa en l’expedient sancionador per abocament de runes.Medi AmbientEdicte
10/11/2023 0:09:00Edicte _ Proposta de resolució de data 15 de setembre de 2023 inclosa a l’expedient de procediment sancionador per infracció lleu.Medi AmbientEdicte
10/11/2023 0:09:00Edicte - Proposta de resolució de data 20 de setembre de 2023 inclosa en l’expedient sancionador per abocament de residus a la via pública.Medi AmbientEdicte
09/11/2023 13:01:00Anunci decret requeriment documentació del procés de selecció d'estabilització de Tècnic/a de MuseuOferta pública d'ocupacióAnunci
09/11/2023 8:10:00Anunci decret bases del procés de selecció per a la cobertura definitiva com a funcionari/ària de carrera d'una plaça d'Enginyer/a i constitució d'una borsa de treballOferta pública d'ocupacióAnunci
08/11/2023 0:09:00Edicte - Decret núm. 1987 de data del 5 d’octubre del 2023 expedient d'ordre d'execució de neteja de parcel·la.Medi AmbientEdicte
06/11/2023 11:06:00Anunci decret bases procés selectiu per la contractació laboral temporal d'un/a Treballador/a Social, mitjançant cribatge curricular i entrevista competencialOferta pública d'ocupacióAnunci
06/11/2023 0:09:00Aprovació inicial de la modificació de les Ordenances Fiscals per a l'exercici 2024Serveis EconòmicsAnunci
03/11/2023 14:03:00Acta tercera fase oposició procés de selecció per la cobertura de dues places d'administratiuOferta pública d'ocupacióAnunci
31/10/2023 0:09:00Edicte delegació d'autorització de matrimoni civil, previst pel dia 3 de febrer de 2024AlcaldiaEdicte
26/10/2023 11:38:00Anunci declaració desert el procés de selecció per la cobertura definitiva d'una plaça d'Enginyer/aOferta pública d'ocupacióAnunci
23/10/2023 0:13:00Edicte - Proposta de resolució de data 13 de setembre de 2023, expedient sancionador d’una infracció greu en matèria de residus.Medi AmbientEdicte
19/10/2023 13:37:00Acta fase oposició procés de selecció per a la cobertura definitiva d'una plaça d'Enginyer/a, grup A1Oferta pública d'ocupacióAnunci
19/10/2023 8:57:00Acta constitució tribunal i valoració de mèrits del procés de selecció d'estabilització de Tècnic/a de MuseuOferta pública d'ocupacióAnunci
18/10/2023 14:24:00Acta prova competencial procés per a la provisió mitjançant adscripció definitiva d'un lloc de treball de Cap de Negociat a l'àrea de Serveis TerritorialsOferta pública d'ocupacióAnunci
11/10/2023 10:38:00Acta segona fase oposició -prova pràctica - del procés de selecció de dues places d'administratiu/vaOferta pública d'ocupacióAnunci
06/10/2023 11:57:00Anunci data prova competencial procés per a la provisió mitjançant adscripció definitiva d'un lloc de treball de Cap de Negociat de Serveis TerritorialsOferta pública d'ocupacióAnunci
06/10/2023 0:12:00Edicte - Decret núm. 1798 de data del 30 d’agost del 2023, arxiu expedient d'ordre d'execució de neteja de parcel·laMedi AmbientEdicte
06/10/2023 0:12:00Edicte - Decret núm. 1794, de data del 30 d’agost del 2023 arxiu expedient d'ordre d'execució de neteja de parcel·la.Medi AmbientEdicte
06/10/2023 0:12:00Edicte - Decret núm. 1358 de data del 6 de juliol del 2023, d'ordre d'execució de neteja de parcel·laMedi AmbientEdicte
05/10/2023 14:19:00Anunci llistat provisional admesos i exclosos del procés de selecció per la provisió del lloc de treball de Cap de Negociat a l’Àrea de Serveis TerritorialsOferta pública d'ocupacióAnunci
02/10/2023 8:51:00Acta constitució tribunal i preparació de les proves del procés de selecció per la cobertura definitiva d'una plaça d'Enginyer/aOferta pública d'ocupacióAnunci
27/09/2023 13:10:00Acta Prova de Català (nivell C1) corresponent a la convocatòria d'Enginyer/a inclosa a l’Oferta Pública d’Ocupació 2022 i constitució d’una borsa de treball a l’Ajuntament d’ArgentonaOferta pública d'ocupacióAltres
27/09/2023 10:55:00Anunci decret nomenament tribunal del procés de selecció per la cobertura definitiva d'una plaça d'Enginyer/aOferta pública d'ocupacióAnunci
21/09/2023 0:14:00Edicte - Decret núm. 1790 de data del 30 d’agost del 2023 expedient d'ordre d'execució de neteja de parcel·la.Medi AmbientEdicte
21/09/2023 0:14:00Edicte - Decret núm. 1739 de data del 18 d’agost del 2023 d'arxiu de l’expedient d'execució de neteja de parcel·la.Medi AmbientEdicte
21/09/2023 0:13:00Edicte - Proposta de resolució de data del 11 d’agost del 2023, procediment sancionador per infracció greu, per solar en mal estat de conservació.Medi AmbientEdicte
21/09/2023 0:13:00Edicte - Decret núm. 1740 de data del 18 d’agost del 2023, arxiu expedient d'ordre d'execució de neteja de parcel·la.Medi AmbientEdicte
21/09/2023 0:13:00Edicte - Decret núm. 1362 de data del 6 de juliol del 2023, expedient d'ordre d'execució de neteja de parcel·la.Medi AmbientEdicte
20/09/2023 8:45:00Anunci prova de català del procés de selecció per la cobertura definitiva d'una plaça d'Enginyer/a, grup A1Oferta pública d'ocupacióAnunci
18/09/2023 12:57:00Anunci prova pràcticaOferta pública d'ocupacióAnunci
07/09/2023 14:14:00Acta primera fase oposició - prova test- pel procés de selecció de dues places d'administratiuOferta pública d'ocupacióAnunci
01/09/2023 0:03:00Edicte - Decret núm. 1165 de data del 20 de juny del 2023 incoació expedient d'ordre d'execució de neteja de parcel·la.Medi AmbientEdicte
30/08/2023 8:08:00Convocatòria per proveir mitjançant comissió de serveis, nomenament provisional o acumulació el lloc de Tresorer/a de l'Ajuntament d’ArgentonaOferta pública d'ocupacióConvocatòries
29/08/2023 0:02:00Edicte - Decret núm. 1477 de data del 17 de juliol del 2023 d'execució forçosa de neteja de parcel·la.Medi AmbientEdicte
18/08/2023 0:13:00Edicte - Decret núm. 1360 de data del 6 de juliol del 2023 d'ordre d'execució de neteja de parcel·la.Medi AmbientEdicte
18/08/2023 0:12:00Edicte - Decret núm. 1184 de data del 22 de juny del 2023 d'ordre d'execució de neteja de parcel·la.Medi AmbientEdicte
18/08/2023 0:11:00Edicte - Decret núm. 1475 de data del 17 de juliol del 2023 d'ordre d'execució de neteja de parcel·la.Medi AmbientEdicte
17/08/2023 0:12:00Edicte- Decret núm. 1361 de data del 6 de juliol del 2023 d'ordre d'execució de neteja de parcel·la.Medi AmbientEdicte
17/08/2023 0:11:00Edicte - Decret núm. 1481 de data del 17 de juliol del 2023 d'execució forçosa en la neteja de la parcel·la.Medi AmbientEdicte
17/08/2023 0:11:00Edicte - Decret núm. 1250 de data del 26 de juny del 2023 d'ordre d'execució de neteja de parcel·la.Medi AmbientEdicte
17/08/2023 0:11:00Edicte - Decret núm. 1434, de data del 13 de juliol del 2023 arxiu expedient d'ordre d'execució de neteja de parcel·la.Medi AmbientEdicte
17/08/2023 0:11:00Edicte - Decret núm. 1364 de data del 6 de juliol del 2023 d'ordre d'execució de neteja de parcel·la.Medi AmbientEdicte
26/07/2023 0:13:00Edicte - Decret núm. 1195 de data del 22 de juny del 2023 incoació expedient d'ordre d'execució de neteja de parcel·la.Medi AmbientEdicte
26/07/2023 0:13:00Edicte - Decret núm. 1247 de data del 26 de juny del 2023 arxiu expedient d'ordre d'execució de neteja de parcel·la.Medi AmbientEdicte
26/07/2023 0:13:00Edicte - Decret núm. 1246 de data del 26 de juny del 2023 arxiu expedient d'ordre d'execució de neteja de parcel·la.Medi AmbientEdicte
26/07/2023 0:13:00Edicte - Decret núm. 1303 de data del 29 de juny del 2023 arxiu expedient d'ordre d'execució de neteja de parcel·la.Medi AmbientEdicte
26/07/2023 0:13:00Edicte - Decret núm. 1223 de data del 23 de juny del 2023 requeriment en l’ expedient d'ordre d'execució de neteja de parcel·la.Medi AmbientEdicte
24/07/2023 14:21:00Acta constitució tribunal qualificador per la cobertura de dues places d'administratiu/vaOferta pública d'ocupacióAnunci
21/07/2023 0:11:00Edicte - Decret núm. 1131 de data del 14 de juny del 2023 arxiu expedient d'ordre d'execució de neteja de parcel·la.Medi AmbientEdicte
21/07/2023 0:11:00Edicte - Decret núm. 1189 de data del 22 de juny del 2023 incoació expedient d'ordre d'execució de neteja de parcel·la.Medi AmbientEdicte
21/07/2023 0:10:00Edicte - Decret núm. 1061, de data del 7 de juny del 2023 incoació expedient d'ordre d'execució de neteja de parcel·la.Medi AmbientEdicte
21/07/2023 0:10:00Edicte - Decret núm. 1186 de data del 22 de juny del 2023 incoació expedient d'ordre d'execució de neteja de parcel·laMedi AmbientEdicte
21/07/2023 0:09:00Edicte - Decret núm. 1118, núm. 1120, núm. 1121 i núm. 1121, de data del 13 de juny del 2023 incoació expedients d'ordre d'execució de neteja de parcel·les.Medi AmbientEdicte
07/07/2023 0:03:00Edicte- Decret núm. 2023/943 de data 24 de maig del 2023 incoació expedient de procediment sancionador per infracció lleu.Animals de companyiaEdicte
06/07/2023 0:03:00Decret núm. 1058 de data del 7 de juny del 2023 incoació expedient d'ordre d'execució de neteja de parcel·la.Medi AmbientEdicte
06/07/2023 0:03:00Decret núm. 937 de data del 22 de maig del 2023 incoació expedient d'ordre d'execució de neteja de parcel·la.Medi AmbientEdicte
06/07/2023 0:03:00Edicte - Decret núm. 1008 de data del 30 de maig del 2023, incoació expedient sancionador d’una infracció lleu.Medi AmbientEdicte
06/07/2023 0:03:00Edicte - Decret núm. 956 de data del 25 de maig del 2023 i rectificat pel decret núm. 1079 de data 9 de juny, incoació expedient sancionador per abocament de runes.Medi AmbientEdicte
06/07/2023 0:03:00Edicte - Decret núm. 977 de data del 27 de maig del 2023 incoació expedient d'ordre d'execució de neteja de parcel·la.Medi AmbientEdicte
06/07/2023 0:03:00Edicte - Decret núm. 1004 de data del 30 de maig del 2023 incoació expedient sancionador d’una infracció lleu.Medi AmbientEdicte
21/04/2023 0:11:00Alerta de productes cosmètics, productes de cura personal i biocidesAltresAltres
12/04/2023 0:07:00Aprovació definitva del Projecte per l’adequació i millora de la instal·lació d’il·luminació del Camp de Futbol Municipal d’ArgentonaUrbanismeAnunci

Informació sobre el tauler


L’Ajuntament d'Argentona posa en Servei el nou tauler electrònic d’edictes amb el qual es dóna compliment al que estableix la legislació en matèria d’administració electrònica.Copyright © 2015 Excm. Ajuntament d'Argentona. C/Gran. nº59. -Tel 937 974 900

Tots els drets reservats - Optimitzat per a Explorer i Mozilla Firefox. 800 x 600 pixels · Avís Legal ·