Tablón de edictos electrónico

Tauler d'edictes electrònic

DataTítol de l'anunciProcedènciaTipus de document
22/06/2022 10:34:00Anunci de les bases del procés de selecció per la provisió de dues places de funcionari de carrera, de Tècnic/a d'Administració General, assessor jurídic, grup A1Oferta pública d'ocupacióAnunci
22/06/2022 0:04:00Aprovació definitiva de la modificació de l'Ordenança de preu públic núm. 69, reguladora del preu públic per la prestació de serveis en les piscines municipals.Serveis EconòmicsOrdenances municipals
21/06/2022 0:04:00Expedient 2021/3762. Notificació decret incoació expedient baixa d'ofici del Padró Municipal d'HabitantsPadró Municipal d'HabitantsEdicte
16/06/2022 0:04:00Anunci d'aprovació inicial de la modificació de l'ordenança reguladora de preu públic núm. 67, reguladora del preu públic per la prestació del servei d'Escola Bressol municipal.Serveis EconòmicsOrdenances municipals
16/06/2022 0:04:00Aprovació inicial expedient de modificació de crèdits núm. 4/2022 del pressupost municipal, exercici 2022. Serveis EconòmicsAnunci
16/06/2022 0:03:00 Anunci d'aprovació inicial de la modificació de l'ordenança fiscal 6, reguladora de la taxa d'expedició de documents administratius. Serveis EconòmicsOrdenances municipals
14/06/2022 0:03:00Anunci sobre la transmissió provisional de la titularitat del dret funerari sobre el títol del nínxol núm. 5, secció 1a del cementiri municipal d'Argentona.CementiriAnunci
10/06/2022 10:48:00Edicte notificació sessió inici delimitació termes municipals Cabrera de Mar i ArgentonaSecretariaEdicte
01/06/2022 12:51:00Expedient 2022/191. Notificació decret de considerar residu sòlid urbà un vehicle abandonat a la via pública.Policia LocalEdicte
30/05/2022 12:21:00Anunci de la convocatòria de la Beca Burriac d’Argentona 2022CulturaAnunci
27/05/2022 8:04:00Expt. 193/2022 . Notificació de decret de considerar residu sòlid urbà un vehicle abandonat a la via pública.Policia LocalEdicte
03/05/2022 12:29:00Suspensió llicencies POUM. PA-12 Can Cirés.UrbanismeAnunci
27/04/2022 11:58:00Anunci aprovació definitiva de la modificació de les BASES REGULADORES PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS DE LES REGIDORIES DE CULTURA I FESTES EN RÈGIM DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA PER A PREMIS AMB DURADA PLURIENNALCulturaAnunci
11/04/2022 12:57:00Delegació matrimoni civilSecretariaEdicte
20/01/2021 0:07:00Exposició pública de la llista definitiva de les persones candidates a Jurant per al periode 2021-2022SecretariaEdicte

Informació sobre el tauler


L’Ajuntament d'Argentona posa en Servei el nou tauler electrònic d’edictes amb el qual es dóna compliment al que estableix la legislació en matèria d’administració electrònica.Copyright © 2015 Excm. Ajuntament d'Argentona. C/Gran. nº59. -Tel 937 974 900

Tots els drets reservats - Optimitzat per a Explorer i Mozilla Firefox. 800 x 600 pixels · Avís Legal ·