Tablón de edictos electrónico

Tauler d'edictes electrònic

DataTítol de l'anunciProcedènciaTipus de document
20/06/2024 19:00:00Anunci llistat provisional aspirants admesos/es i exclosos/es del procés de selecció per un/a Tècnic/a de Promoció Econòmica i un/a Administratiu/va pel servei de promoció econòmicaOferta pública d'ocupacióAnunci
18/06/2024 13:54:00Edicte not decret desestimació de l'alta en el padró municipal d'habitants.Padró Municipal d'HabitantsEdicte
18/06/2024 13:43:00BAN municipal amb motiu de la revetlla de Sant Joan Normes i recomanacions de seguretat que estableix l'Ajuntament d'Argentona per als propers diesCulturaBans de l'alcalde
18/06/2024 11:28:00Anunci decret designació comissió de selecció del procés per la provisió, mitjançant el sistema extraordinari de comissió de serveis, d'un/a Coordinador/a equip jurídic i projectes estratègicsOferta pública d'ocupacióAnunci
18/06/2024 0:13:00Edicte - Resolució núm. 854, de data 22 d’abril de 2024, incoació expedient sancionador de frau aigua.Medi AmbientEdicte
18/06/2024 0:13:00Edicte - Acord Junta de Govern Local de data 6 de maig de 2024, incoació expedient sancionador de benestar animal.Medi AmbientEdicte
18/06/2024 0:13:00Edicte - Resolució núm. 853, de data 22 d’abril de 2024, incoació expedient sancionador de frau aigua.Medi AmbientEdicte
18/06/2024 0:13:00Edcite - Resolució núm. 963, de data 2 de maig de 2024, incoació expedient sancionador de frau aigua.Medi AmbientEdicte
18/06/2024 0:13:00Edicte - Acords de la Junta de Govern Local, de data 15 d’abril de 2024, imposició de sanció en expedients sancionadors per tinença d’animals.Medi AmbientEdicte
18/06/2024 0:13:00Edicte - Acord Junta de Govern Local de data 15 d’abril de 2024, incoació expedient d’ordre d’execució.Medi AmbientEdicte
18/06/2024 0:13:00Edicte - Resolució núm. 857, de data 22 d’abril de 2024, incoació expedient sancionador de frau aigua.Medi AmbientEdicte
17/06/2024 10:52:00Anunci decret llistat provisional d'aspirants admesos/es i exclosos/es del procés de selecció per la cobertura definitiva de 2 places d'Operaris de Brigada, grup APOferta pública d'ocupacióAnunci
12/06/2024 11:57:00Anunci rectificació denominació d'una de les places del pla de contractació d'un/a Tècnic/a de Promoció Econòmica i un/a Administratiu/va de suport al servei de Promoció EconòmicaOferta pública d'ocupacióAnunci
12/06/2024 10:13:00Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdits núm. 4/2024 del pressupost general municipal, exercici 2024Serveis EconòmicsAnunci
12/06/2024 0:13:00BAN de l'Alcaldessa - reobertura de fontsAlcaldiaBans de l'alcalde
11/06/2024 0:11:00Delegació en una regidora municipal la celebració d'un matrimoni civil el dia 24 de juny de 2024AlcaldiaEdicte
07/06/2024 12:58:00Anunci bases del pla de contractació per cobrir 1 plaça de Tècnic/a d'Ocupació, grup A2, i 1 plaça d'Administratiu/va, grup C1, pel departament de Promoció EconòmicaOferta pública d'ocupacióAnunci
04/06/2024 10:25:00Modificació de la instrucció que regula el teletreball a l'Ajuntament d'ArgentonaAlcaldiaAnunci
30/05/2024 0:00:00Convocatòria de la provisió del lloc de treball de coordinador/a d’equip jurídic i projectes estratègics pel sistema extraordianri de comissió de serveisOferta pública d'ocupacióAnunci
29/05/2024 0:00:00Sol·licitud de compareixença hereus de Don José Carbonell PontNotaria José-José VecianaEdicte
24/05/2024 9:20:00Anunci decret requeriment documentació procés de selecció d'estabilització per la cobertura d'una plaça de Tècnic/a Auxiliar de Cultura i FestesOferta pública d'ocupacióAnunci
24/05/2024 0:14:00Ban d'Alcaldia - Alerta sanitària de productes cosmètics, productes de cura personal i biocidesMedi AmbientBans de l'alcalde
23/05/2024 0:15:00Aprovació inicial projecte per a la instal·lació fotovoltaica per auto consum compartit a l'Escola les Fonts d'Argentona.UrbanismeAnunci
23/05/2024 0:14:00Aprovació inicial projecte per a la instal·lació d'enllumenat públic al Camí de Madà d'ArgentonaUrbanismeAnunci
17/05/2024 13:04:00Anunci bases del procés de selecció per la cobertura definitiva d'una plaça de Tècnic/a de Serveis Econòmics, grup A1, per concurs-oposició lliureOferta pública d'ocupacióAnunci
14/05/2024 8:23:00Acta constitució del tribunal i valoració de mèrits del procés de selecció d'estabilització de Tècnic/a Auxiliar de Cultura i FestesOferta pública d'ocupacióAnunci
10/05/2024 12:50:00Acta de constitució del tribunal del procés de selecció d'estabilització de Tècnic/a de Cultura i FestesOferta pública d'ocupacióAnunci
08/05/2024 0:14:00Bases i convocatòria del procés de selecció per la cobertura de personal laboral fix de l'Ajuntament d'Argentona, mitjançant concurs oposició lliure de tres places d’Oficial de brigada, grup C2, i creació d’una borsa de treballOferta pública d'ocupacióAnunci
08/05/2024 0:14:00Edicte - Acord JGL de data 18 de març de 2024, d'execució forçosa de neteja de parcel·la, 4a multa coercitivaMedi AmbientEdicte
07/05/2024 11:49:00Anunci decret bases procés de selecció per proveir plaça de Tresorer/a mitjançant comissió de serveis, nomenament provisional o acumulacióOferta pública d'ocupacióAnunci
07/05/2024 10:53:00Anunci decret bases del procés de selecció per la cobertura definitiva de 2 places d'Agent de la Policia Local, grup C1, i constitució d'una borsa de treballOferta pública d'ocupacióAnunci
07/05/2024 0:14:00Edicte - Acord JGL de data 18 de març de 2024, arxiu expedient d'ordre d'execució de la neteja de la parcel·la.Medi AmbientEdicte
07/05/2024 0:14:00Edicte - Acord Ple Corporatiu de data 25 de març de 2024, sanció per infracció greu i molt greu, expedient de benestar animal.Medi AmbientEdicte
06/05/2024 0:14:00Bases i la convocatòria del procés de selecció per la cobertura de personal laboral fix, mitjançant concurs oposició lliure de dues places d’Operari de brigada, grup AP, i creació d’una borsa de treballOferta pública d'ocupacióAnunci
29/04/2024 12:37:00Anunci decret requeriment documentació al segon aspirant del procés de selecció per la cobertura definitiva d'una plaça d'Enginyer/aOferta pública d'ocupacióAnunci
24/04/2024 14:13:00Acta segona fase oposició (primer exercici) del procés de selecció de 2 places d'Agents de la Policia Local per mobilitat interadministrativaOferta pública d'ocupacióAnunci
22/04/2024 9:05:00Acta de constitució del tribunal del procés de selecció de 2 places d'Agent de la Policia Local per mobilitat interadministrativaOferta pública d'ocupacióAnunci
18/04/2024 13:31:00Anunci decret constitució borsa i requeriment de documentació del procés de selecció per a la cobertura definitiva d'una plaça d'Enginyer/aOferta pública d'ocupacióAnunci
18/04/2024 10:16:00ANUNCI Calendari de preinscripció i matricula de les escoles bressol municipals d'Argentona, curs 2024-2025EducacióAnunci
15/04/2024 8:59:00Ban d'Alcaldia - Alerta sanitària de productes cosmètics, productes de cura personal i biocidesMedi AmbientBans de l'alcalde
15/04/2024 0:07:00Edicte - Acord de la Junta de Govern Local de data 18 de març de 2024, imposició sanció per infracció lleu.Medi AmbientEdicte
15/04/2024 0:07:00Edicte - Acord Junta de Govern Local de data 18 de març de 2024, 1a multa coercitiva execució forçosa a neteja de la parcel·la.Medi AmbientEdicte
12/04/2024 13:44:00Anunci decret llistat definitiu del procés de selecció de 2 agents de policia per mobilitat interadministrativaOferta pública d'ocupacióAnunci
12/04/2024 13:38:00Anunci decret per declarar desert el procés de selecció d'una plaça de l’escala habilitat nacional, sots escala intervenció tresoreria, grup de classificació A1, denominació Tresorer-aOferta pública d'ocupacióAnunci
11/04/2024 14:13:00Anunci decret constitució borsa procés de selecció per la constitució d'una borsa d'assessors/es jurídics/ques per l'àrea de Serveis TerritorialsOferta pública d'ocupacióAnunci
11/04/2024 0:00:00Delegació en un regidor municipal per celebrar un matrimoni civil el dia 25 de maig de 2024AlcaldiaAnunci
09/04/2024 14:13:00Acta fase concurs i proposta de nomenament del procés de selecció per la cobertura definitiva d'una plaça d'Enginyer/aOferta pública d'ocupacióAnunci
09/04/2024 11:45:00Acta valoració mèrits i constitució de la borsa del procés de selecció d'urgència per la constitució d'una borsa d'assessors/es jurídics/ques per l'àrea de Serveis TerritorialsOferta pública d'ocupacióAnunci
09/04/2024 11:42:00Acta fase d'oposició del procés de selecció d'urgència per la constitució d'una borsa d'assessors/es jurídics/ques per l'àrea de Serveis TerritorialsOferta pública d'ocupacióAnunci
08/04/2024 0:00:00Delegació en un regidor municipal per celebrar un matrimoni civilAlcaldiaAnunci
04/04/2024 8:02:00Acta constitució tribunal del procés de selecció per constituir una borsa d'assessors/es jurídics/ques per l'àrea de Serveis TerritorialsOferta pública d'ocupacióAnunci
04/04/2024 7:54:00Anunci decret canvi d'ubicació de les proves del procés de selecció per constituir una borsa d'assessors/es jurídics/quesOferta pública d'ocupacióAnunci
03/04/2024 0:00:00Edict - Acord Junta de Govern Local de data 18 de març de 2024, expedient ordre d’execució 1a multa coercitiva.Medi AmbientEdicte
03/04/2024 0:00:00Edicte - Acord Junta de Govern Local de data 19 de febrer de 2024, arxiu expedient abocament il·legal.Medi AmbientEdicte
03/04/2024 0:00:00Edicte- Acord Junta de Govern Local de data 19 de febrer de 2024, arxiu expedient sancionador.Medi AmbientEdicte
03/04/2024 0:00:00Edicte - Acord Junta de Govern Local de data 18 de març de 2024, expedient ordre d’execució 1a multa coercitiva.Medi AmbientEdicte
02/04/2024 12:57:00Anunci decret llistat provisional aspirants admesos-es i exclosos-es del procés de selecció de 2 agents de policia per mobilitat horitzontal, mitjançant concurs oposicióOferta pública d'ocupacióAnunci
02/04/2024 0:00:00Delegació en una regidora municipal per celebrar un matrimoni civil el proper dia 27 de juliol de 2024AlcaldiaAnunci
20/03/2024 18:21:00Acta prova psicotècnica i entrevista del procés de selecció per la cobertura definitiva d'una plaça d'Enginyer/aOferta pública d'ocupacióAnunci
20/03/2024 0:00:00Edicte - Acord Junta de Govern Local de data 5 de febrer de 2024, incoació expedient sancionador de benestar animal.Medi AmbientEdicte
20/03/2024 0:00:00Edicte - Acord Junta de Govern Local de data 5 de febrer de 2024, incoació expedient sancionador de benestar animal.Medi AmbientEdicte
19/03/2024 8:36:00Anunci decret modificació composió tribunal procés de selecció per la cobertura definitiva d'una plaça d'Enginyer/aOferta pública d'ocupacióAnunci
15/03/2024 12:21:00Anunci decret requeriment documentació del procés de selecció d'estabilització de Tècnic/a d'Inserció SociolaboralOferta pública d'ocupacióAnunci
05/03/2024 11:01:00Acta constitució i valoració de mèrits del procés de selecció d'estabilització de Tècnic/a d'Inserció SociolaboralOferta pública d'ocupacióAnunci
01/03/2024 0:06:00Delegació en un regidor municipal per celebrar un casament civil el dia 6 d'abril de 2024AlcaldiaAnunci
20/02/2024 0:06:00Edicte - Acord de la Junta de Govern celebrada en data 22 de gener de 2024, imposició de sanció per abocament de runes.Medi AmbientEdicte
14/02/2024 0:07:00BAN - Propietaris de solars - Neteja parcel·lesMedi AmbientBans de l'alcalde
08/02/2024 0:07:00Edicte - Propostes de resolució de la instructora de data de 14 de desembre de 2023, expedients sancionadors per tinença d’animals.Medi AmbientEdicte
30/01/2024 0:03:00Edicte - Acord de la JGL celebrada en data 18 de desembre de 2023 d'ordre d'execució subsidiària de neteja de parcel·la, junt amb la diligència de la tècnica de Medi Ambient.Medi AmbientEdicte
17/01/2024 0:04:00Edicte - Acord JGL de data 6 de novembre de 2023, 2n requeriment d'ordre d'execució de la neteja de la parcel·la.Medi AmbientEdicte
17/01/2024 0:04:00Edicte - Acord JGL de data del 4 de desembre de 2023, 2n requeriment d'ordre d'execució de neteja de la parcel·la.Medi AmbientEdicte
17/01/2024 0:03:00Edicte - Acord JGL de data 20 de novembre de 2023, 2n requeriment d'ordre d'execució de la retirada de l’abocament.Medi AmbientEdicte
17/01/2024 0:03:00Edicte - Acord JGL de data 6 de novembre de 2023, arxiu de l’expedient d'ordre d'execució de neteja de parcel·la.Medi AmbientEdicte
17/01/2024 0:03:00Edicte - Acord JGL imposició de sanció de data 4 de desembre de 2023, expedient sancionador d’una infracció greu en matèria de residus.Medi AmbientEdicte
17/01/2024 0:03:00Edicte - Acord JGL de data 6 de novembre de 2023, d'execució forçosa de neteja de parcel·la, 3a multa coercitiva.Medi AmbientEdicte
17/01/2024 0:03:00Edicte - Acord JGL de data 4 de desembre de 2023, arxiu del expedient d'ordre d'execució de neteja de parcel·la.Medi AmbientEdicte
17/01/2024 0:03:00Edicte - Acord JGL de data 6 de novembre de 2023, 2n requeriment d'ordre d'execució de la neteja de la parcel·la.Medi AmbientEdicte
17/01/2024 0:03:00Edicte - Acord JGL de data 4 de desembre de 2023, 2n requeriment d'ordre d'execució de la neteja de la parcel·la.Medi AmbientEdicte
17/01/2024 0:03:00Edicte - Decret núm. 2165 de data 26 d’octubre de 2023, arxiu expedient sancionador d’una infracció lleu.Medi AmbientEdicte
17/01/2024 0:03:00Edicte - Acord JGL de data 20 de novembre de 2023, 2n requeriment d'ordre d'execució de la neteja de la parcel·la.Medi AmbientEdicte

Informació sobre el tauler


L’Ajuntament d'Argentona posa en Servei el nou tauler electrònic d’edictes amb el qual es dóna compliment al que estableix la legislació en matèria d’administració electrònica.Copyright © 2015 Excm. Ajuntament d'Argentona. C/Gran. nº59. -Tel 937 974 900

Tots els drets reservats - Optimitzat per a Explorer i Mozilla Firefox. 800 x 600 pixels · Avís Legal ·