Tablón de edictos electrónico

Tauler d'edictes electrònic

DataTítol de l'anunciProcedènciaTipus de document
18/01/2019 00:00:00RESOLUCIÓ D'ALCALDIA NUMERO 2291/2018 DE DATA 18 DE DESEMBRE DE 2018, RELATIVA A L'EXPEDIENT DE DISCIPLINA URBANÍSITCA NÚMERO 325/2018UrbanismeNotificacions
17/01/2019 13:45:00Resolució de l'alcaldia número 2291/2018 de data 18 de desembre de 2018 relativa a l'expedient de Disciplina Urbanística número 325/2018UrbanismeNotificacions
17/01/2019 00:00:00ANUNCI DE NOTIFICACIÓ DE 16 DE GENER DE 2019 A PROCEDIMENT NOTIFICACIÓ INFRUCTUOSAUrbanismeAnunci
15/01/2019 13:00:00Expedient 2018/2499 notificació decret d'incoació d'expedient de baixa d'ofici del padró municipal d'habitantsPadró Municipal d'HabitantsEdicte
14/01/2019 13:30:00Acta de la sessió del tribunal de selecció de la convocatoria "Treball als barris 2018"Oferta pública d'ocupacióConvocatòries
10/01/2019 12:15:00Relació provisional d’aspirants admesos/es i exclosos/es del procés selectiu per la creació de borsa de treball d’agents de la policia local.Oferta pública d'ocupacióAnunci
10/01/2019 11:15:00Edicte de notificació de l'arxiu d'una denúncia (expedient 2129/2017)UrbanismeEdicte
08/01/2019 13:44:00Consulta de la llista definitiva dels candidats a jurat pels anys 2019 i 2020SecretariaAnunci
08/01/2019 08:45:00Expedient 2018/3290 notificació decret incoació expedient de baixa d'ofici del padró municipal d'habitantsPadró Municipal d'HabitantsEdicte
03/01/2019 08:29:00Decret de l'Alcaldia de requeriment relatiu a una llicència ambiental d'activitat (Exp. 150/2005 LIIAA)UrbanismeEdicte
02/01/2019 10:14:00Notificació decret de data 30/04/18 comunicación entrega d'un animal o dirección d'on viu actualmente, expedient 1505/2017Policia LocalAnunci
19/12/2018 08:49:00Expedient 2018/2166 notificació decret de baixa d'ofici del padró municipal d'habitantsPadró Municipal d'HabitantsEdicte
19/12/2018 08:48:00Notificació decret d'alcaldia de data 23 d'octubre de 2018 d'incoació expedient baixa d'ofici del Padró Municipal d'Habitants exp. 2018/3300Padró Municipal d'HabitantsEdicte
18/12/2018 13:03:00Relació provisional d'aspirants admesos/es i exclosos/es de la convocatoria del procés de selecció per al desenvolupament del "Pla d'execució anual del barri de sant Miquel del Cros". Convocatoria "Treball als Barris 2018"Oferta pública d'ocupacióConvocatòries
18/12/2018 09:03:00Aprovació Pla Director de la Bicicleta 2018-2024UrbanismeAnunci
12/12/2018 08:03:00Decret d'alcadia de 8 d'octubre de 2018 de procedencia d'un canvi de titularitat d'activitat (Exp. 32/2012 LPCAA)Activitats EconòmiquesEdicte
05/12/2018 15:18:00Bases reguladores del procés de selecció de personal per al desenvolupament de diversos llocs de treball vinculats al projecte “Pla d’execució anual del barri de Sant Miquel del Cros”Oferta pública d'ocupacióConvocatòries
30/11/2018 08:48:00Bases reguladores del procés selectiu per la cobertura interina d’una plaça d’enginyer/a Municipal inclosa a la plantilla de personal laboral de l’Ajuntament d’Argentona, grup A1, i creació d’una borsa de treball.Oferta pública d'ocupacióConvocatòries
06/11/2018 13:12:00Bases reguladores del procés selectiu per la creació d'una borsa de treball d'agents de policía local, amb caràcter interí, per a substitucions i acumulació de tasques de la policía local de l'Ajuntament d'ArgentonaOferta pública d'ocupacióConvocatòries

Informació sobre el tauler


L’Ajuntament d'Argentona posa en Servei el nou tauler electrònic d’edictes amb el qual es dóna compliment al que estableix la legislació en matèria d’administració electrònica.Copyright © 2015 Excm. Ajuntament d'Argentona. C/Gran. nº59. -Tel 937 974 900

Tots els drets reservats - Optimitzat per a Explorer i Mozilla Firefox. 800 x 600 pixels · Avís Legal ·