Oficina Virtual d'Atenció al Ciutadà

Sou a:

Inici

>>

Informació de la seu

>>

Verificació de certificats de la seu

Informació de la seu electrònica

Verificació de certificats de la Seu

La identificació de la seu electrònica es realitza mitjançant un sistema de signatura electrònica basat en un certificat de dispositiu segur. Aquest certificat identifica el domini de la seu electrònica (https://seuelectronica.argentona.cat)

La informació que conté el certificat és la següent:

  • Codi únic d'identificació: 6C:B7:87:B7:AA:5A:13:FE:55:34:EC:7C:82:82:A3:F4
  • Prestador de servei de certificació que emet el certificat: Agencia Catalana de Certificacio
  • Identificació de la seu: seuelectronica.argentona.cat
  • Inici i final del període de validesa del certificat: 24/04/2015 14:09:32 al  24/04/2017 14:09:32
  • Límits d'ús del certificat: Certificado del servidor SSL
  • Empremta digital del certificat: E2:79:7C:F2:ED:69:6F:3E:22:42:1E:C6:8D:23:D7:1B:9B:0F:D1:08:7F:5C:32:A7:74:3C:7D:9B:2D:6E:C5:B6
L'autenticitat, la integritat i la confidencialitat de les comunicacions entre una persona i la seu electrònica de l'Ajuntament d'Argentona resten garantides mitjançant la utilització del protocol de capa de connexió segura (SSL).

Dades de contacte

Oficina d'Atenció Ciutadana Ajuntament d'Argentona
c/ Gran, 59
Telf: 937974900
Municipi: Argentona

| © 2023 AJUNTAMENT D'ARGENTONA Tots els drets reservats.
Llicència d'ús per eAtiende. Desenvolupat amb eConstruye d'Absis |estadisticas