Oficina Virtual d'Atenció al Ciutadà

Sou a:

Inici

>>

Informació de la seu

>>

Protecció de dades

Informació de la seu electrònica

Protecció de dades

Per poder accedir a alguns dels serveis i tràmits de la Seu Electrònica, els usuaris hauran de subministrar les dades personals imprescindibles per la prestació del servei i/o tràmit sol·licitat, així com per a la gestió, administració, prestació, ampliació, millora i informació dels serveis.

Aquestes dades s'incorporaran als corresponents tractaments de dades de l'Ajuntament d'Argentona que seran tractats de conformitat amb la regulació establerta per la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de dades personals i garantia dels drets digitals i pel Reglament General de Protecció de Dades.

Les dades recabades únicament seran objecte de cessió, en el seu cas, previ consentiment de l'interessat i d'acord amb el previst en l'esmentada Llei Orgànica i Reglament.

Les persones usuàries podran exercir el dret relacionats amb la protecció de dades personals via seu electrònica o adreçant-se per escrit a: Ajuntament d'Argentona, c/ Gran 59 08310 Argentona.

Més informació:


Dades de contacte

Oficina d'Atenció Ciutadana Ajuntament d'Argentona
c/ Gran, 59
Telf: 937974900
Municipi: Argentona

| © 2023 AJUNTAMENT D'ARGENTONA Tots els drets reservats.
Llicència d'ús per eAtiende. Desenvolupat amb eConstruye d'Absis |estadisticas