Oficina Virtual d'Atenció al Ciutadà

Sou a:

Inici

>>

Informació de la seu

>>

Calendari de dies inhàbils

Informació de la seu electrònica

Calendari i hora oficials

Els serveis de la Seu electrònica estan operatius les 24 hores del dia tots els dies de l’any.

Per a qualsevol tràmit, la data i hora oficial de la Seu electrònica és l'única que tindrà validesa legal, i no la de l'equip des del qual es realitzi el tràmit.

La data i hora oficial de la Seu Electrònica de l’Ajuntament d'Argentona es sincronitza amb el laboratori del Real Observatorio de la Armada, dipositari del patró de temps associat al laboratori del Centre Espanyol de Metrologia. Per comprovar-la es pot accedir a l'adreça d'internet:

http://www.armada.mde.es/ArmadaPortal/page/Portal/ArmadaEspannola/ciencia_observatorio/prefLang_es/06_Hora

Dies hàbils i inhàbils

 • Es consideren dies inhàbils els dissabtes, els diumenges i els dies declarats festius (article 30.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre).
 • Es consideren dies hàbils la resta de dies del calendari, és a dir, de dilluns a divendres sempre i que no siguin festius.
Festes laborals

 • Festes generals
 • Són inhàbils els dies que s'estableixen al calendari oficial de festes laborals per a l'any 2019 de la Generalitat de Catalunya.
 • Festes locals:
  • 10 de juny.
  • 5 d'agost.
Còmput de terminis

 • El còmput de terminis ve regulat per l'article 30 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

 

 

 

  Dades de contacte

  Oficina d'Atenció Ciutadana Ajuntament d'Argentona
  c/ Gran, 59
  Telf: 937974900
  Municipi: Argentona

  | © 2023 AJUNTAMENT D'ARGENTONA Tots els drets reservats.
  Llicència d'ús per eAtiende. Desenvolupat amb eConstruye d'Absis |  estadisticas